VI svētdienā pēc TrīsvienībasPriecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties! Lai jūsu lēnprātība top zināma visiem cilvēkiem! Kungs ir tuvu! Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū. (Fil. 4:4-7)

Žēlastība ir jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus!

Mīļie draugi Kristū,

Kad Pāvils saka “Priecājieties Kungā” viņš nedod mums pavēli. Viņš vienkārši saka – priecājieties Kungā. Vārds “Kungā” maina visu. Mūsu lielais prieks nāk no lielā prieka labās vēsts. Tas Pestītāja Jēzus Kristus evaņģēlijs.

Jēzus ir mūsu Kungs, jo viņš ir mūsu Pestītājs. Kungs valda pār jums. Veids kā viņš to dara rada visas atšķirības. Kungs, kurš valda pār jums piespiežot kaut ko darīt priekš viņa, ko jūs nevēlaties darīt, prieku nenesīs. Turpretī tāds Kungs, kurš valda pār jums glābjot no jūsu nāvīgākajiem ienaidniekiem un darot jūs brīvus no rūgtas verdzības, nesīs jums lielu prieku. Un tas ir tas, ko dara Jēzus Kristus.

Jēzus ieradās šajā pasaulē kā mazs bērniņš piedzimstot no šķīstas un pazemīgas nevainīgas meitenes. Viņš šeit ieradās pazemīgi. Tagad viņš nāk caur savu evaņģēliju un sakramentiem. Viņš nāk pie grēkus nožēlojošiem grēciniekiem, kas lūdz pēc Dieva žēlastības. Viņš nāk pie mums ar žēlastību, kas mums grēciniekiem ir nepieciešama. Viņš nāks atkal godībā tiesāt dzīvos un mirušos. Tie, kuri pazīst Jēzu viņa pirmajā nākšanā nav nospiesti, uztraukti vai noraizējušies par sastapšanos ar Jēzus viņam atnākot otrreiz.

Svētā Pāvila vēstule Filipiešiem ir Dieva vārds priekš jums. Šīs dienas tekstā apustulis saka, ka mums ir jāpriecājas, jo Jēzus ir tuvu. Viņš atgriezīsies jebkurā brīdī. Tā vietā, lai uztrauktu mūs, šī vēsts nes mums mieru.

Jēzus ir Dievs. Tas nozīmē, ka viņš ir visvarens. Viņš ir svēts. Viņam ir jātiesā un jāsoda tos, kuri nepaklausa viņa svētajam likumam. Tomēr Jēzus nenāca šajā pasaulē, lai mūs tiesātu, apsūdzētu un sodītu. Patiesībā viņš nenāca vispār kaut ko pieprasīt no mums. Jēzus nāca vienīgi, lai mīlētu mūs un ar šo mīlestību izglābt mūs no soda, kuru pelnām.

Priecājieties Kungā! Tas ir, priecājieties Jēzū. Ja jums ir Jēzus, tad jums vienmēr ir iemesls priekam. Ja jūs nezināt, ka visi jūsu grēki ir piedoti pateicoties tam, ko Kristus ir darījis jūsu labā, tad jūs nevarat priecāties Kungā. Ja jūs paļaujaties uz to, cik labs esat bijis, cik veiksmīgs vai populārs jūs esat, cik vesels, bagāts, gudrs – tad jūs nevarat priecāties Kungā. Un viss, kas jums pieder patiesi ir sekls un virspusējs. Īsts prieks nāk tikai no īstas ticības un īsta ticība nāk tikai no īsta evaņģēlija, kas atklāj jums jūsu patieso Dievu. Tādēļ mēs nākam uz baznīcu. Mēs nākam, lai šeit saņemtu patieso Dievu – Dievu, kurš tapa miesa jaunavas klēpī; Dievu, kura miesa tika pienaglota pie krusta, lai atpirktu mūs no grēka. Šajā Dievā mēs varam priecāties.

Jēzus ir Dievs, kurš nāk pie grēciniekiem. Tādēļ jums ir jābūt grēciniekam, ja vēlaties, lai viņš nāk pie jums. Šo Dievu mēs saņem grēku nožēlā, tas ir, skumjās un sāpēs par saviem grēkiem un ticībā grēku piedošanas evaņģēlijam. Sirds, kas nocietinās pret Dieva vārdu, nepavisam nerod prieku Dievā, bet saņem tikai viņa dusmas, kas vērstas pret grēku un neticību.

Mums ir jāatgriežas no grēkiem, lai saņemtu patieso Dievu patiesā ticībā un iemantotu prieku. Tomēr Dievs nenāk pie mums tādēļ, ka nožēlojam grēkus. Grēku nožēla nav tas, kas liek viņam no debesīm nākt pie mums. Tas, ko mēs darām nav iemesls tam, lai viņš nāktu pie mums un piedotu grēkus un pildītu mūs ar prieku. Viņš nāk pie mums tādēļ, ka viņš pats to grib. Tādēļ pirms mēs godinām viņu, mēs sniedzam viņam savu salauzto sirdi. Mēs liekam viņa žēlastības troņa priekšā visus savus grēkus.

Priecājieties Tajā Kungā vienmēr! Mēs nekad nepārstājam priecāties, jo viņš nekad nepārstāj būt žēlsirdīgs pret mums. Priecājieties, jo Dieva dusmas ir rimušas. Priecājieties, jo bauslības lāsts ir noņemts. Priecājieties, jo jūsu grēki ir piedoti. Priecājieties, jo durvis uz debesīm ir atvērtas. Priecājietos, jo kur vairojas jūsu grēks, vairojas Dieva žēlastība.

Sv. Pāvils saka: “Lai jūsu lēnprātība top zināma visiem cilvēkiem! Tas Kungs ir tuvu!” Mums nav neviena iemesla, lai mēs raizētos. Kādēļ zūdīties? Kādēļ savas problēmas uztvert tik nopietni? Vai tad ir iespējams, ka Tas Dievs, kurš nāca no debesīm, lai piedzimtu kā bērniņš mūsu labā; lai dzīvotu paklausībā bauslībai mūsu labā; lai ciestu par mūsu grēkiem - nezinātu vai negribētu rūpēties par to, kas mums vajadzīgs? Protams, nē!

Dievs laipni aicina mūs lūgt, - nest mūsu bēdas viņa priekšā. Mēs zinām, ka Dievs atbild uz lūgšanām. Tas ir nemainīgs viņa apsolījums. Tādēļ nekautrējieties lūgt Dievu. Nedomājiet, ka varat prasīt par daudz. Tā vietā lūdziet un prasiet. Un viņš jums dos mieru, kas ir augstāks par visu cilvēka sapratni. Dievs mums dod savu mieru, pavēstot evaņģēliju, pasludinot piedošanu, ietērpjot mūsu sava mīļā Dēla taisnībā.

Dieva miers pasargās jūsu sirdis un prātu no maldīgā grēcīgās pasaules miera. Viņš miers ir miers, kas nāk no grēku piedošanas. Tas ir miers, kuru nevar iegūt pats cilvēks ar saviem darbiem. Un šis patiesais prieks pieder jums visiem Jēzū, jūsu Pestītājā un Izpircējā. Priecājieties viņā vienmēr! Āmen.

Ukraiņu mācītāja sprediķis