Par mums


Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze dibināta 1996.gada Reformācijas dienā, 31.oktobrī. Draudzes dibināšanas galvenais iemesls bija vēlēšanās apliecināt savu ticību tā, kā to māca luterāņu baznīcas pamatdokuments Augsburgas ticības apliecība. Tādēļ draudze arī saucas – Augsburgas ticības apliecības draudze. Pēc dažiem gadiem tā iekļāvās konfesionālo luterāņu kopībā Latvijā, veidojot Konfesionāli luterisko baznīcu (KLB). Nedaudz vēlāk kopā ar pārējām KLB draudzēm Ķekavas konfesionālo luterāņu draudze tika uzņemta Konfesionāli luteriskajā konferencē, kurā ietilpst baznīcas no daudzām pasaules valstīm.

Šajos gados draudze ir pieaugusi, tās locekļu skaits vairāk kā trīskāršojies. 2002.gadā draudze pabeidza arī sava dievnama celšanu, kas tagad stalti slejas augstākajā Rīgas apkārtnes pakalnā – Odukalnā. Draudzes dievkalpojumi notiek katru svētdienu.