Dievkalpojumi Kristus piedzimšanas svētku laikāSvētdien, 22. decembrī Bībeles stunda plkst. 10.00, dievkalpojums plkst. 11.00, pēc tam koncerts,
otrdien, 24. decembrī dievkalpojums plkst. 18.00,
trešdien, 25. decembrī dievkalpojums plkst. 11.00 pēc tam mielasts.