Dieva vēstījums grēka izbiedētiem ļaudīmPilnīgi perfekts

Šo vārdu mums nav viegli saprast, jo šajā pasaulē nav nekā pilnīgi perfekta. Mēs pat nespējam atcerēties, cik bieži vienas dienas laikā esam bijuši nepilnīgi. Tieši to vēlējās sacīt apustulis Pāvils, rakstīdams: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom. 3:23)

Vienīgais šā likuma izņēmums ir Jēzus. Jēzus bija pilnīgi perfekts manā vietā! “Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti.” (Rom. 5:19)

Patiesi sodīts

Grēki, kurus mēs darām katru dienu, pelna Dieva sodu. "Grēka alga ir nāve" (Rom. 6:23). Savu grēku dēļ mums būtu jācieš mūžīgas mokas ellē.

Bet mēs neesam nolemti mūžīgām elles ciešanām, jo Jēzus izcieta sodu mūsu vietā. "Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs, grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai." (1. Pēt. 2:24)

Pierādījums

Kā mēs varam zināt, ka Dievs pieņēma Jēzus pilnīgo dzīvi, Viņa ciešanas un nāvi mūsu vietā? Ja tas tā nenotika, tad mēs visi joprojām vēl esam ceļā uz elli. Dievs tomēr pieņēma Jēzus dzīvi un veikumu mūsu vietā. Jēzus augšāmcelšanās no mirušajiem ir apliecinājums tam, ka Viņa darbs bija veiksmīgs! "Viņš tika nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti." (Rom. 4:25).

Pieder mums

Kā Jēzus nopelni kļūst par mūsējiem? Lai tas notiktu, mums nav jādara nekas. Dievs ir izdarījis tā, lai tas būtu pavisam vienkārši — glābšanu es iemantoju caur ticību (uzticoties)! "Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu." (Rom. 5:1)

Uzticies tam, ko Jēzus ir paveicis tavā vietā! Viņš bija pilnīgi perfekts, jo tu tāds nespēji būt, un Viņš tika sodīts tavā vietā. Viņa augšāmcelšanās ir pierādījums tam, ka tas patiešām tā ir. Tagad tu saņem Jēzus dāvāto svētību, arī mūžīgo dzīvošanu, vienkārši uzticoties tam, ko Dievs tev saka.