Pieejama jauna grāmata par Jēzus dzīviAugsburgas ticības apliecības Ķekavas draudze sadarbībā ar Luterisma mantojuma fondu ir izdevusi Ričarda Borkema grāmatiņu “Jēzus dzīve: īss ievads”.


Kā to atzīst pats autors, grāmatas rakstīšana par Jēzu ir diezgan pagrūts uzdevums kaut vai viena iemesla dēļ, proti, Jēzus persona daudzu gadsimtu garumā ir rosinājusi miljardiem cilvēku pielūgsmi un pēdējos divos gadsimtos ir bijusi intensīvas pētniecības, diskusiju un kritikas priekšmets.

Rakstot par Jēzus personu, Viņa identitāti, var nokļūdīties vismaz divos veidos. Vai nu pateikt mazāk nekā par to runā visi četri evaņģēliji, koncentrējoties tikai uz dažiem Jēzus personas aspektiem. Vai arī pateikt vairāk nekā par to runā evaņģēliji.

Autors ir centies lasīt četrus evaņģēlijus kā versijas par Jēzus vēsturi (ar “vēsturi” saprotot tāda veida vēsturi, kādu cilvēki rakstīja senajā pasaulē) tā visa kontekstā, ko mēs zinām par 1. gs. vēsturisko situāciju, kurā Jēzus tiešām dzīvoja. Atšķirības par Jēzus personu, kā tās atspoguļojas evaņģēlijos, autors neuzskata par traucēkli, bet, tieši otrādi, par priekšrocību – tās ļauj mums saskatīt vairāk nekā tikai vienu sarežģītas personas šķautni.

Tā kā šī grāmatiņa ir plāna (96 lpp.) tā palīdzēs ielūkoties Jēzus personā “ātri un nesāpīgi”.