Adventa laika aktivitātes draudzēInformējam par aktivitātēm, kas plānotas Konfesionālo luterāņu Ķekavas draudzē 2017. gada decembra mēnesī.


10. decembrī
  • Bībeles stunda plkst. 10.00
  • Dievkalpojums plkst. 11.00
  • Kora "Daugavietes" koncerts plkst. 12.30 (pēc dievkalpojuma)
17. decembrī
  • Bībeles stunda plkst. 10.00
  • Dievkalpojums plkst. 11.00
  • flautu kvarteta koncerts plkst. 12.30 (pēc dievkalpojuma)
24. decembrī
  • Ziemassvētku vakara dievkalpojums plkst. 17.00
25. decembrī
  • Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 11.00
  • sadraudzības mielasts (ierašanas ar groziņiem) plkst. 12.30 (pēc dievkalpojuma)