Mēs skatījām Viņa godībuAugsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze ir izdevusi mācītāja Ilāra Plūmes grāmatu «Mēs skatījām Viņa godību».


Helsinku universitātes Teoloģijas fakultātes Baznīcas vēstures profesors Jouko Talonens uzskata, ka:

19. gadsimtā Eiropas teologu vidē bija aktuāls tā sauktais «vēsturiskā Jēzus» jautājums. 1906. gadā slavenā franču teologa Ernesta Renāna grāmata «Jēzus dzīve» tika publicēta latviski. Profesora Kārļa Kundziņa plaši pazīstamā grāmata Kristus» parādījās 1931. gadā.

Jēzus ir aktuāls arī mūsdienu Eiropā. Tā pāvests Benedikts XVI nesen publicējis grāmatu par Jēzu. Mācītāja Ilāra Plūmes grāmata, kaut pēc satura populārzinātniska, ir pamatota akadēmiskos avotos un literatūrā. Pirmām kārtām viņš, saskaņā ar Jēzus dzīves nozīmīgākajiem faktiem un sekojot Baznīcas gada vadlīnijām, ceļ godā Kristus pestījošo darbu un kristīgās baznīcas ticības apliecības galvenos faktus, sekodams Jēzus pēdās no Bētlemes līdz augšāmcelšanai.

Vissvarīgākais ir atcerēties, ka cilvēka pestīšana pamatojas tikai tajā, ko Jēzus paveica Golgātā. Cilvēks var tikt taisnots un glābts vienīgi žēlastībā un vienīgi ticībā – sola gratia, sola fide. Vienīgi Kristus dēļ.


Lai iegūtu savā īpašumā grāmatu «Mēs skatījām Viņa godību» jāpārskaita 4,00 LVL uz Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudzes kontu:

Reģ.nr.: 90000369265
Banka: DnB Nord
Konts nr.: LV12 RIKO 0002 0105 0346 6
Adrese: Niedru iela 9 Ķekavas pag. Rīgas raj., LV-2123,

maksājuma mērķi norādot: «Mēs skatījām Viņa godību», un jāaizpilda zemāk esošais pasūtījuma pieteikums.