IV Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Mīļie, tā kā man ļoti rūpēja jums rakstīt par mūsu kopējo pestīšanu, tad sirds mani spieda jūs pamācīt šinī rakstā turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta (Jūd. 3).

III Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie Tēva kā vien caur mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī manu Tēvu. (Jņ. 14: 6)

II Svētdienā pēc Trīsvienības svētkiem


Jo pie tevis ir dzīvības avots, tavā gaismā mēs ieraugām gaismu (Ps. 36:10).